Giới thiệu

Vườn Quốc gia Yok Don được xem là nơi có giá trị đa dạng sinh học đặc trưng cho khu vực Tây nguyên nói riêng và Việt nam nói chúng. Nhận thức được tầm quan trọng của nó, từ năm 1986, Bộ Lâm nghiệp đã có quyết định thành lập khu rừng cấm Yok Don, đến năm 1990, Yok Don được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên và đến năm 1992 được chuyển hạng từ Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Yok Don thành Vườn quốc gia Yok Don theo Quyết định QĐ 301/TCCB của bộ Lâm Nghiệp. 


 

Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành Vườn quốc gia (VQG) đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong công tác đầu tư phát triển vùng đệm nhằm từng bước nâng cao đời sống của cộng đồng để hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên rừng của Vườn quốc gia Yok Don.

Vì vậy, năm 2002 Thủ tướng đã có quyết định 39/2002/ QĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2002 về việc đầu tư mở rộng VQG Yok Don  với diện tích 115.545 ha nằm trong vùng địa lý sinh học Nam trung bộ và Tây nguyên, Yok Don  là Vườn quốc gia có diện tích lớn nhất trong toàn quốc và có hệ sinh thái rừng Khộp điển hình, nơi chứa đựng khu hệ động thực vật quý hiếm, có nhiều loài bị doạ tuyệt chủng ở cấp độ khác nhau trong n­ước, khu vực và thế giới.

 

              Vị trí địa lý: 

             Vườn Quốc gia Yok Don có tọa độ địa lý:

                                            Từ 12°45′ đến 13°10′ vĩ Bắc.

                                            Từ 107°29′30″ đến 107°48′30″ kinh Đông.

             Vườn Quốc gia Yok Don nằm trên địa bàn 7 xã thuộc 3 huyện: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, xã Ea Bung, Chư M'Lanh huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lăk) và xã Ea Pô huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông); vườn cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía tây Bắc.

             - Phía bắc theo đường tỉnh lộ 1A từ ngã ba Chư M'Lanh qua đồn biên phòng số 2 đến biên giới Việt Nam-Campuchia.
             - Phía tây giáp biên giới Việt Nam-Campuchia.
             - Phía đông theo tỉnh lộ 1A từ ngã ba Chư M'Lanh đến Bản Đôn, ngược dòng sông Serepôk đến giáp ranh giới huyện Cư Jút.
    - Phía nam giáp huyện Cư Jút và cắt đường 6B tại Km 22+500, theo đường 6B đến suối Đăk Dam giáp biên giới Việt Nam-Campuchia.

 

       Quy mô diện tích: Được mở rộng với diện tích 115.545 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 80.947 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 30.426 ha và phân khu dịch vụ hành chính là 4.172 ha. Vùng đệm: có diện tích 133.890 ha, bao gồm các xã bao quanh Vườn quốc gia.