Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ

 

Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thuộc tính văn bản:

Số/Ký hiệu 199/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/11/2013
Ngày có hiệu lực 15/01/2014
Người ký Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định này thay thế nghị định số 01/2008/NĐ - CP ngày 03 tháng 01 năm 2008.

Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Tệp đính kèm: Tải về