Vườn quốc gia Yok Don tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền số 158/KH-HKL ngày 27/10/2017 từ ngày 21/11 đến 15/12/2017, Vườn quốc gia Yok Don phối hợp với UBND xã Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Công an huyện Buôn Đôn, Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn và Đồn biên phòng 743 tổ chức Hội nghị truyền tuyên truyền về bảo vệ rừng & PCCCR tại 19 Thôn, Buôn thuộc 03 xã vùng đệm.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5434","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

Hình 1: Ông Phan Thanh Hòa - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don

Nhận thức tuyên truyền bảo vệ rừng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, trong các năm qua, Vườn quốc gia Yok Don đã thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện công tác này. Đối tượng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng được nhắm đến là lực lượng Kiểm lâm; các cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc cộng đồng dân cư thuộc 19 thôn, buôn thuộc 03 xã vùng đệm Krông Na.

Từ ngày 21/11 đến ngày 8/12/2017, Vườn quốc gia Yok Don đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR đến 13 Thôn, Buôn thuộc 02 xã cùng đệm Krông Na, Ea Huar với 1.665 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền gồm: nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rừng đối với đời sống của con người, các nguyên nhân mất rừng, các tác tại của việc mất rừng gây ra, thực trạng rừng trong những năm gần đây của Việt Nam, của tỉnh Đắk Lắk và tình hình vi phạm trong những năm qua tại Vườn quốc gia Yok Don, các thách thức đối với Vườn quốc gia Yok Don trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn huyện Buôn Đôn, các hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... trong việc bảo vệ rừng để họ hiểu rõ, động viên họ tự giác làm theo, nhằm đạt được mục tiêu của công tác đề ra, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và các chính sách hỗ trợ cộng đồng các thôn, buôn vùng đệm phát triển kinh tế; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Buôn Đôn, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Nghị định 34/2014/NĐ-CPcủa Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5435","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] 

Hình 2: Ông Nguyễn Hữu Tạo Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 Ngoài ra Vườn quốc gia Yok Don còn phối hợp với Đài truyền các xã thực hiện các nội dung phổ biến các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã như Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. In ấn và phát gần 2500 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng cấp phát cho người dân thuộc cộng đồng dân cư vùng đệm, học sinh các Trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện Buôn Đôn.

Công tác tuyên truyền, trong những năm qua, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn lực lượng Kiểm lâm cũng như các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ tài nguyên rừng. Đạt được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành liên quan và sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên truyền.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5436","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] 

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5437","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5438","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5439","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5440","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5441","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5442","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5443","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5444","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5462","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5445","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5446","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5447","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5448","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","typeof":"foaf:Image","width":"360"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5449","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"480","typeof":"foaf:Image","width":"360"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5450","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5451","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"360","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5467","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5463","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5465","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5466","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5468","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5469","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5470","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"5471","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"270","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]

 

Tin, ảnh: Trần Xuân Hoà - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Don