TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng viên chức năm 2017

Vườn quốc gia Yok Don đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí: 

- Kiểm lâm viên có trình độ đại học: 06 người

- Kiểm lâm viên có trình độ Trung cấp: 04 người

2. Yêu cầu

a) Kiểm lâm viên có trình độ đại học: Có bằng đại học trở lên về lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, kế toán, luật, môi trường; ngoại ngữ và tin học trình độ B trở lên; có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc tại các khu rừng đặc dụng;